top-scania-interim-report-january-june-2017-1760x770 (1)

Zpráva o hospodaření společnosti Scania za leden – červen 2017

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele:
„Čistý prodej společnosti Scania vzrostl na rekordní hodnotu 58,7 miliardy SEK, což představuje nárůst o 17 procent oproti loňskému roku. Období bylo ovlivněno vysokými investicemi a také výrobními náklady rozdělenými do dvou produktových řad. Přesto jsme dosáhli výborných výsledků díky vysoké poptávce po nových nákladních vozidlech a pokračujícímu pozitivnímu trendu ve službách. Příjmy za první pololetí roku 2017 činily 6 464 mld. SEK, což představuje provozní zisk 11,0 procent. Počet objednávek nákladních automobilů vzrostl oproti stejnému období loňského roku o 29 procent. Poptávka po nákladních automobilech v Evropě zůstává vysoká díky příznivé ekonomické situaci a podíl společnosti Scania na trhu nákladních vozidel činí v Evropě 16,8%.

Trend v Latinské Americe je také pozitivní a v Brazílii vidíme rostoucí poptávku zejména v souvislosti se zvýšenou aktivitou v zemědělském sektoru. V Eurasii je trend poptávky pozitivní, protože Rusko pokračuje v oživení ekonomiky. V Asii se poptávka zvýšila díky dobrým obchodním výsledkům, zejména v Číně a Íránu. V Asii se segment evropských nákladních automobilů rozvíjí v souladu s rozvojem logistických systémů – na čemž mají největší podíl velcí hráči na poli elektronických obchodů. Objednávky autobusů a autokarů zůstaly celkově silné, ale ve srovnání se stejným obdobím v roce 2016 se mírně snížily. V oblasti motorů je trend poptávky pozitivní ve všech třech segmentech – průmyslovém, námořním a energetickém. Výnosy z poskytování služeb dosáhly rekordní výše 11,7 miliardy SEK, což představuje nárůst o 12 procent. Je to díky prodloužené době provozuschopnosti vozidel v zákaznických flotilách a také díky 270 000 vozidlům připojených k online službám Scania. Ty jsou velmi užitečné, umožňují totiž nabízet zákazníkům služby připravené přesně na míru a zvýšit tak ziskovost. Finanční služby vykazovaly provozní výnosy ve výši 520 milionů SEK a úvěrové ztráty zůstávají na nízké úrovni.”


Komentáře nejsou povoleny.