1

Volvo Group Innovation Summit se tentokrát zaměřuje na budoucnost dopravy

7. září uspořádalo Volvo Group v Bruselu své druhé setkání „Innovation Summit“, tentokrát se zaměřením na automatizaci, elektromobilitu a konektivitu. „Stojíme na prahu zásadních změn celkového přístupu k dopravě, které budou mít dopad na města i společnost, jejíž jsme součástí. Sledujeme tři výrazné trendy: autonomní řízení, elektromobilitu a konektivitu. Každá z těchto technologických oblastí má potenciál zasáhnout mobilitu zboží a osob; pokud se všechny tyto technologie spojí dohromady, zásadním způsobem se změní celé odvětví dopravy,“ komentuje Lars Stenqvist, ředitel pro technologie Volvo Group.

Akce tentokrát konaná v Bruselu je již druhou ze série podobných summitů pořádaných po celém světě v průběhu letošního roku, jako bylo květnové setkání v Londýně, resp. setkání v čínském Pekingu. Cílem akce Innovation Summit je posunout diskusi a uvést nové myšlenky týkající se nejdůležitějších otázek dneška, včetně kvality vzduchu, znečištění, dopravních zácp, ochrany zdraví a bezpečnosti na silnicích. Na uvedeném setkání vystoupí např. Maroš Šefčovič, viceprezident Evropské komise odpovědný za jednotný energetický trh, nebo François Bellot, federální ministr Belgie pro mobilitu a dopravu, a dále např. Lars Stenqvist,

Volvo Group kromě toho představilo některé ze svých nejnovějších inovací v oblasti výzkumu a vývoje, včetně autobusu s elektrickým hybridním pohonem, autonomního nákladního vozidla pro svoz odpadu nebo konceptu plně elektrického kompaktního rýpadla. Všechny tyto produkty byly vyvinuty v rámci širší spolupráce státních orgánů, průmyslu, akademické obce a zákazníků. „Je důležité posouvat diskusi kupředu a podněcovat změny, které přispějí k vyšší bezpečnosti osob, ochraně zdraví a zmírnění dopadů dopravy na prostředí,“ uvádí Lars Stenqvist, ředitel pro technologie Volvo Group. „Tento summit spojuje vlivné jednotlivce, osoby s rozhodovacími pravomocemi a organizace, které dokáží prosadit tento druh pozitivních změn v rámci Evropské Unie, neboť všichni usilujeme o nalezení odpovědi na klíčové otázky dopravy budoucnosti.“


Komentáře nejsou povoleny.